Pristupite putem profila socijalne mreže sa kojom ste se registrovali ili putem svog JOG naloga.

Još uvek niste registrovani? Registrujte se odmah.

Da li već imate karticu?

Da li ste skorije kupili novi Jeep®model?
Imate pravo na besplatnu jednogodišnju registraciju zaJeep® Owners Group.

Da li ste se registrovali za Jeep® Owners Group prilikom nekog od Jeep® događaja?

Da li već imate karticu?

Ukoliko još uvek nemate karticu, nastavite sa standardnom registracijom za Jeep® Owners Group.

Odaberite vrstu članstva

Registering as a Member

Vaša e-mejl adresa će odgovarati Vašem KORISNIČKOM IMENU koji ćete koristiti za prijavu na sajt

SAGLASNOST U SKLADU SA Zakonom o zaštiti podataka ("Službeni glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 – drugi zakoni, 68/2012 – Odluke Ustavnog suda i 107/2012)

Nakon čitanja Informativnog obaveštenja o obradi ličnih podataka,

  

Da obradu mojih ličnih podataka vrši FCA Srbija d.o.o.u marketinške i promotivne svrhe navedene u tački 3), korišćenjem metoda obrade pomenutih u Obaveštenju, u papirnom, automatizovanom ili elektronskom formatu, a posebno podataka razmenjenih poštom, elektronskom poštom ili telefonom (uključujući automatizovane telefonske pozive, SMS i MMS poruke, itd.), telefaksom i svakim drugim kanalom elektronske komunikacije (npr. web sajtovi, mobilne aplikacije).

 

Da obradu mojih ličnih podataka vrši FCA Srbija d.o.o. u svrhe profilisanja navedenog u tački 4), koje se tiče - uključujući ali ne ograničavajući se na - ponašanje i sklonost potrošnji, navikama u vožnji, korišćenju web sajtova.

 

Da se obrada mojih ličnih podataka ustupljenih trećim licima povezanim sa FCA Srbija d.o.o., kao i njihovim Partnerima, vrši u marketinške i promotivne svrhe navedene u tački 5), korišćenjem metoda obrade pomenutih u Obaveštenju, u papirnom, automatizovanom ili elektronskom formatu, a posebno podataka razmenjenih poštom, elektronskom poštom ili telefonom (uključujući automatizovane telefonske pozive, SMS i MMS poruke, itd.), telefaksom i svakim drugim kanalom elektronske komunikacije (npr. web sajtovi, mobilne aplikacije).

Da obradu mojih ličnih podataka vrši FCA Srbija d.o.o. i/ili drugi entiteti koji postupaju u ime FCA Group Automobiles UK Ltd u skladu sa određenim ugovornim obavezama, a koji imaju sedište u državama članicama EU ili u državama van EU, uz ograničenja utvrđena zakonom.

Klikom na dugme REGISTRACIJA potvrđujem svoj zahtev za Uslugu i odobravam korišćenje svojih ličnih podataka za svrhe naznačene u Informacijama o Korišćenju Ličnih Podataka kao i ugovornim obavezama navedenim u Terminima i Uslovima.

Takođe autorizujem FGA da upravlja mojim ličnim podacima dostavljenim kroz Društvenu Mrežu na način opisan u polisi Privatnosti i slažem se sa uslovima korišćenja Jeep® Owners Group web sajta kao što je opisano u USLOVIMA KORIŠĆENJA.

Registrujte se pomoću članske kartice

Ukoliko ste dobili broj svoje članske kartice nakon kupovine Jeep® modela ili zato što pripadate nekom od klubova i registrovao Vas je Vaš Predsednik, unesite ga u polje dole, zajedno sa VIN brojem svog vozila. Na ovaj način se možete registrovati za članstvo tipa Vlasnik bez plaćanja nadoknade za registraciju.

Gde mogu pronaći VIN?

Vrednosti koje ste uneli nisu tačne. Pokušajte sa ponovnim popunjavanjem polja, kontaktirajte nas za pomoć ili idite na registraciju bez članske kartice.

Unesite broj svoje članske kartice

Ukoliko ste dobili broj svoje članske kartice nakon kupovine Jeep® modela, unesite ga u polje dole, zajedno sa VIN brojem svog vozila. Na ovaj način se možete registrovati za članstvo tipa Vlasnik bez plaćanja nadoknade za registraciju.

Broj članske kartice * E-mejl * Unesite šifru koju ste dobili mejlom zajedno sa brojem Vaše kartice kako biste brže završili registraciju.

Vrednosti koje ste uneli nisu tačne. Pokušajte sa ponovnim popunjavanjem polja, kontaktirajte nas za pomoć ili idite na registraciju bez članske kartice.

Registracija za člana Vlasnik

Registracija za Doživotno članstvo

Doživotno članstvo je besplatno za sve one koji su posedovali tri različita Jeep® vozila u prethodnih 10 godina. Da biste nastavili registraciju kao Doživotni član, unesite VIN (Vehicle Identification Number-Identifikacioni broj vozila) 3 Jeep® vozila koja ste posedovali u prethodnih 10 godina. Nije moguće povezati VIN sa više od jednog člana Jeep® Owners Group, tako da unešeni VIN brojevi ne smeju postojati u bazi podataka.

Gde mogu pronaći VIN?
Nastavi

Čestitamo

Your registration application for the Jeep® Owners Group has been submitted correctly..

Još samo nekoliko koraka da biste završili registraciju:

 1. za nekoliko sekundi primićete e-mejl
 2. kliknite na link u e-mejlu ’’ZAVRŠTE REGISTRACIJU’’
 3. Pratite uputstva da završite registraciju
 4. Prijavite se
 5. Nastavite ka plaćanju

i možete da počnete sa pretraživanjem ovog web sajta

Još samo nekoliko koraka da biste završili registraciju:​

 1. Prijavite se
 2. Nastavite ka plaćanju

i možete da počnete sa pretraživanjem ovog web sajta

Još samo nekoliko koraka da biste završili registraciju:

 1. za nekoliko sekundi primićete e-mejl
 2. kliknite na link u e-mejlu ’’ZAVRŠTE REGISTRACIJU’’
 3. Pratite uputstva da završite registraciju
 4. Prijavite se

i možete da počnete sa pretraživanjem ovog web sajta

Unos