Login met de inloggegevens van het socialmedia-profiel waarmee u zich hebt geregistreerd of met de gegevens van uw JOG-account.

Bent u nog geen lid? Meld u dan nu aan.

Hebt u al een lidmaatschapskaart?

Hebt u onlangs een nieuwe Jeep® gekocht?
Dan hebt u recht op een jaar lang gratis lidmaatschap van de Jeep® Owners Group.

Hebt u zich bij een Jeep-evenement aangemeld voor deJeep® Owners Group?

Hebt u nog geen lidmaatschapskaart?

Als u nog geen lidmaatschapskaart hebt, meld u dan als lid van de Jeep® Owners Group aan via de standaard registratieprocedure.

Selecteer het type lidmaatschap

Registreer als Member

Uw e-mailadres wordt uw GEBRUIKERSNAAM om in te loggen op de website

TOESTEMMING OVEREENKOMSTIG de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet

Na kennis te hebben genomen van de Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens geef ik hierbij:

  

de verwerking van persoonsgegevens door FCA Netherlands B.V. voor de marketing- en promotionele doeleinden genoemd in punt 3) met gebruikmaking van de verwerkingsmethoden zoals genoemd in de Toelichting, per e-mail, via geautomatiseerde telefoongesprekken, sms, mms e.d.), fax en ieder overig elektronisch kanaal (bijv. websites en mobiele apps). Op grond van de regelgeving mag FCA Netherlands B.V. u al bepaalde berichten sturen. Uw toestemming ziet op het ontvangen van andere, voor u mogelijk interessante, berichten.

  

de verwerking van persoonsgegevens door FCA Netherlands B.V. voor de profileringsdoeleinden genoemd in punt 4) met betrekking tot – onder meer maar niet beperkt tot – gedrag en geneigdheid tot aankopen, rijgewoonten, gebruik van websites met het oog op het verbeteren van de dienstverlening door FCA Netherlands B.V.

  

het doorgeven van persoonsgegevens aan derden (en het gebruik door deze derden van mijn gegevens) die verbonden zijn met of gelieerd zijn aan FCA Netherlands B.V., alsmede aan hun partners, voor de verwerking met het oog op de marketing- en promotionele doeleinden genoemd in punt 5) met gebruikmaking van de verwerkingsmethoden zoals genoemd in de Toelichting, per e-mail, via geautomatiseerde telefoongesprekken, sms, mms e.d.), fax en ieder overig elektronisch kanaal (bijv. websites en mobiele apps).

met het verwerken van persoonsgegevens door FCA Netherlands B.V. en/of rechtspersonen die op basis van specifieke contractuele verplichtingen in naam van FCA Netherlands B.V. handelen, binnen of buiten de EU met inachtneming van de beperkingen die hieraan door de wet worden gesteld.

Door te klikken op OPSLAAN bevestig ik mijn aanvraag voor dienstverlening en geef ik toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens voor de doeleinden genoemd in de Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens, alsmede het naleven van de contractuele verplichtingen die zijn beschreven in deVoorwaarden voor deelname aan het programma 'Jeep® Owners Group'.

Tevens geef ik FCA S.p.A. toestemming voor het verwerken van mijn via sociale media ingestuurde persoonlijke gegevens volgens de procedures die zijn beschreven in de Privacyverklaring en verklaar ik akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden voor de website die zijn beschreven in de Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens.

Registreer via lidkaart

Als u bij de aankoop van een Jeep®-model het nummer van uw lidkaart heeft ontvangen, voert u dit in het veld hieronder in, samen met het VIN-nummer. Op die manier kunt u gratis registreren voor het Owner-lidmaatschap.

Waar vind ik het VIN?

De door u ingevoerde waarden zijn niet correct.<br> Probeer beide velden opnieuw in te vullen, neem contact met ons op voor assistentie of keer terug naar de registratie zonder lidkaart.

Uw lidkaartnummer invoeren

Als u uw lidkaartnummer hebt gekregen na de registratie voor een evenement van de Jeep® Owners Group, voert u dat in het veld hieronder in, net als uw e-mailadres. Op die manier kunt u zich gratis registreren voor lidmaatschap.

Voer uw lidkaartnummer en het wachtwoord dat u per e-mail hebt ontvangen, in om de registratie te versnellen.

De door u ingevoerde waarden zijn niet correct.<br> Probeer beide velden opnieuw in te vullen, neem contact met ons op voor assistentie of keer terug naar de registratie zonder lidkaart.

Registreren als Owner-lid

Het Owner-lidmaatschap van de Jeep® Owners Group geldt voor een jaar. Daarna u kunt vrij kiezen tussen voortzetten, wijzigen of beëindigen van het lidmaatschap.
Voer in het veld hieronder het chassisnummer van uw Jeep in. Ook wanneer het ingevoerde chassisnummer niet in onze database bekend is, kunt doorgaan met de aanmelding. U dient dan wel eerst een 'zelf-certificatie' voor het ingevoerde chassisnummer uit te voeren.

Registreren als Lifetime-lid

Registreren voor Lifetime-lidmaatschap is gratis voor iedereen die in de loop van de voorbije 10 jaar eigenaar is geweest van drie verschillende Jeep®-voertuigen.
Om verder te gaan met de registratie als Lifetime-lid, voert u het VIN-nummer (Vehicle Identification Number) in van de 3 Jeep®-voertuigen waarvan u de voorbije tien jaar de eigenaar was. Het is niet mogelijk eenzelfde VIN-nummer in te geven voor meer dan één lid van de Jeep® Owners Group. De ingevoerde VIN-nummers mogen zich dus nog niet in onze databank bevinden.

Waar vind ik het VIN?
Verdergaan

Gefeliciteerd

Uw lidmaatschapsaanvraag voor de Jeep® Owners Group is succesvol verstuurd.

Er resteren nog een paar stappen om uw inschrijving te voltooien:

 1. Over enkele ogenblikken ontvangt u een bevestigingsmail.
 2. Klik op de link 'AANMELDING VOLTOOIEN' in deze mail.
 3. Volg de instructies om uw aanmelding te voltooien.
 4. Login op de site.
 5. Betaal de contributie.

Wanneer u dit hebt gedaan, hebt u verder toegang tot de site.

Er resteren nog een paar stappen om uw inschrijving te voltooien:

 1. Login op de site.
 2. Betaal de contributie.

Wanneer u dit hebt gedaan, hebt u verder toegang tot de site.

Er resteren nog een paar stappen om uw inschrijving te voltooien:

 1. Over enkele ogenblikken ontvangt u een bevestigingsmail.
 2. Klik op de link 'AANMELDING VOLTOOIEN' in deze mail.
 3. Volg de instructies om uw aanmelding te voltooien.
 4. Login op de site.

Wanneer u dit hebt gedaan, hebt u verder toegang tot de site.

Bevestigen