Inloggen met uw JOG-account of met het sociale profiel waarmee u zich hebt geregistreerd.

Nog niet geregistreerd? Registreer u nu.

Hebt u al een kaart?

Hebt u onlangs een nieuwe Jeep® gekocht?
Dan hebt u recht op een jaar gratis registratie op de Jeep® Owners Group.

Hebt u zich geregistreerd op de Jeep® Owners Group ter gelegenheid van een Jeep®-evenement?

Hebt u geen kaart?

Als u nog geen kaart hebt, ga dan verder met de standaard registratie op de Jeep® Owners Group.

Selecteer het type lidmaatschap

Registreer als Member

Uw e-mailadres wordt uw GEBRUIKERSNAAM om in te loggen op de website

TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De informatienota bekeken (Informatie over verwerking van persoonsgegevens);

 

voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door FCA S.p.A. voor de marketing en promotionele doeleinden zoals vermeld in punt 3) gebruikmakend van de verwerkingsmethodes vermeld in de informatiekennisgeving, in gedrukt, geautomatiseerd en elektronisch formaat en, in het bijzonder, via post of elektronische mail en telefoon (met inbegrip van geautomatiseerde telefoonoproepen, SMS, MMS, enz.), telefax en eender welk ander elektronisch kanaal (bv. website, mobiele apps).

 

voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door FCA S.p.A. voor profiling-doeleinden zoals vermeld in punt 4), betreffende - bij wijze van voorbeeld en niet exhaustief - gedrag en neiging om te consumeren, rijgewoontes, gebruik van websites.

voor het doorgeven van zijn/haar persoonsgegevens aan derde partijen verbonden en gelinkt aan FCA S.p.A. en eveneens aan haar Partners, om verwerkt te worden voor de marketing- en andere promotionele doeleinden vermeld in punt 5) gebruikmakend van de verwerkingsmethodes vermeld in de informatiekennisgeving, in gedrukt, geautomatiseerd en elektronisch formaat en, in het bijzonder, via post of elektronische mail en telefoon (met inbegrip van geautomatiseerde telefoonoproepen, SMS, MMS, enz.), telefax en eender welk ander elektronisch kanaal (bv. website, mobiele apps).

Voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door FCA S.p.A. en/of andere entiteiten, optredend in naam van FCA S.p.A. onder specifieke contractuele verplichtingen, gevestigd in EU Lidstaten of in landen buiten de EU binnen wettelijk vastgelegde grenzen.

Door op de knop REGISTRATIE te drukken bevestig ik mijn aanvraag van de Dienst en geef ik toelating om mijn persoonsgegevens te verwerken voor de bedoeling beschreven in de Informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en dit in overeenstemming met de contractuele voorwaarden beschreven in de Voorwaarden.

Ik geef FCA S.p.A. eveneens toelating om mijn persoonsgegevens te verwerken die via het Sociale Netwerk werden doorgegeven, en dit in overeenstemming met de aanpak beschreven in het Privacybeleid en ik verklaar de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden voor de website van de Jeep Gebruikersgroep zoals beschreven in de Informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Registreer via lidkaart

Indien u het nummer van uw lidkaart hebt ontvangen na aankoop van een Jeep®-model of omdat u lid bent van een club en door uw Voorzitter werd geregistreerd, geef dit dan in het onderstaande veld in samen met het VIN-nummer van uw voertuig.This way you can register for an Owner membership without paying any registration fee.

Waar vind ik het VIN?

De door u ingevoerde waarden zijn niet correct.<br> Probeer beide velden opnieuw in te vullen, neem contact met ons op voor assistentie of keer terug naar de registratie zonder lidkaart.

Uw lidkaartnummer invoeren

Als u uw lidkaartnummer hebt gekregen na de registratie voor een evenement van de Jeep® Owners Group, voert u dat in het veld hieronder in, net als uw e-mailadres. Op die manier kunt u zich gratis registreren voor lidmaatschap.

Voer uw lidkaartnummer en het wachtwoord dat u per e-mail hebt ontvangen, in om de registratie te versnellen.

De door u ingevoerde waarden zijn niet correct.<br> Probeer beide velden opnieuw in te vullen, neem contact met ons op voor assistentie of keer terug naar de registratie zonder lidkaart.

Registreren als Owner-lid

Registratie voor het Owner-lidmaatschap voor de Jeep® Owners Group is één jaar geldig. Op het einde van het eerste jaar kunt u uw lidmaatschap vernieuwen, wijzigen of annuleren.
Om verder te gaan met de registratie voert u in het onderstaande veld het VIN-nummer van uw voertuig in. Als uw VIN-nummer zich niet in onze databank bevindt, kunt u doorgaan door de gegevens zelf te certificeren.

Registreren als Lifetime-lid

Registreren voor Lifetime-lidmaatschap is gratis voor iedereen die in de loop van de voorbije 10 jaar eigenaar is geweest van drie verschillende Jeep®-voertuigen.
Om verder te gaan met de registratie als Lifetime-lid, voert u het VIN-nummer (Vehicle Identification Number) in van de 3 Jeep®-voertuigen waarvan u de voorbije tien jaar de eigenaar was. Het is niet mogelijk eenzelfde VIN-nummer in te geven voor meer dan één lid van de Jeep® Owners Group. De ingevoerde VIN-nummers mogen zich dus nog niet in onze databank bevinden.

Waar vind ik het VIN?
Verdergaan

Gefeliciteerd

Uw aanvraag tot registratie voor de Jeep® Owners Group werd correct uitgevoerd.

Nog enkele stappen om uw registratie te voltooien:

 1. zo dadelijk ontvangt u een bevestigingsmail
 2. lik op de link in de e-mail "UW REGISTRATIE VOLTOOIEN"
 3. volg de instructies om uw registratie te voltooien
 4. log in
 5. ga naar de betalingsprocedure

en u hebt toegang tot deze website

Nog enkele stappen om uw registratie te voltooien:

 1. log in
 2. ga naar de betalingsprocedure

en u hebt toegang tot deze website

Nog enkele stappen om uw registratie te voltooien:

 1. zo dadelijk ontvangt u een bevestigingsmail
 2. lik op de link in de e-mail "UW REGISTRATIE VOLTOOIEN"
 3. volg de instructies om uw registratie te voltooien
 4. log in

en u hebt toegang tot deze website

Bevestigen